Coaching wspiera:

  •    nową orientacje zawodową 
  •    wzmocnienie pewności siebie i poczucia własnej wartości
  •    świadomą troske o siebie i innych
  •    w okresach przejściowych, takich jak nowe etapy życia np. separacji, rozwodu,   straty bliskiej osoby, zmiany miejsca zamieszkania, adaptacji w nowym środowisku
  •    łatwość w podejmowaniu decyzji
  •    odkrycie dostępu do własnych zdolności, talentów, zasobów i potencjału
  •    wyjście z konfliktów interpersonalnych
  •    w rozwijaniu pogody ducha, spokoju i pewności siebie w życiu codziennym i      zawodowym
  •     ludzi, którzy czują się samotni 


Stare przekonania często nas hamują i nie pozwalają na postęp. Na wszystko jest rozwiązanie, które można odkryć podczas coachingu, stosując odpowiednie metody dobrane do klienta.

Ważną pomocą w samorozwoju będzie połączenie metod z coachingu systemowego z ćwiczeniami z coachingu uważności, EFT i innych holistycznych metod. Podczas procesu coachingowego bardzo ważne jest połączenie serca i umysłu. 
Ożywcza energia życiowa powraca i sprawia, że to, co wcześniej było niemożliwe, staje się osiągalne. 

Zgłoś się na bezpłatną konsultację